ӨМИР САБАҚЛАРЫ/ПИКИР


Гео и язык чата: Казахстан, Казахский
Категория: Книги


ӨМИР САБАҚЛАРЫ
Философиялық ой-пикирлер,
Афоризмлер,мәнили сөзлер,
ҳәзирги дәўир шайыр ҳәм ҳәўескер шайырлардың қосықларын оқыйсыз.
Сиз унатқан қосықларды тыңлайсыз.
@omir_sabaqlari
@omir_sabaqlar (chat)


Гео и язык чата
Казахстан, Казахский
Категория
Книги