Telegram-kanallar reytingi

#1

346 344

obunachilar

97.1k

1 post qamrovi

14.0

iqtibos indeksi
#2

226 346

obunachilar

18.4k

1 post qamrovi

21.0

iqtibos indeksi
#3

211 814

obunachilar

62.2k

1 post qamrovi

325.1

iqtibos indeksi
#4

197 597

obunachilar

97.7k

1 post qamrovi

50.2

iqtibos indeksi
#5

193 521

obunachilar

21.8k

1 post qamrovi

19.0

iqtibos indeksi
#6

166 444

obunachilar

36.6k

1 post qamrovi

313.0

iqtibos indeksi
#7

154 989

obunachilar

54.5k

1 post qamrovi

66.4

iqtibos indeksi
#8

154 315

obunachilar

12.4k

1 post qamrovi

2.1

iqtibos indeksi
#9

153 856

obunachilar

100.4k

1 post qamrovi

19.8

iqtibos indeksi
#10

136 532

obunachilar

33.8k

1 post qamrovi

202.8

iqtibos indeksi
#11

128 212

obunachilar

29.2k

1 post qamrovi

596.9

iqtibos indeksi
#12

127 359

obunachilar

10.9k

1 post qamrovi

1.4

iqtibos indeksi
#13

126 882

obunachilar

71.5k

1 post qamrovi

48.8

iqtibos indeksi
#14

125 210

obunachilar

13.5k

1 post qamrovi

140.7

iqtibos indeksi
#15

119 606

obunachilar

46.9k

1 post qamrovi

50.6

iqtibos indeksi
#16

119 219

obunachilar

46.9k

1 post qamrovi

174.9

iqtibos indeksi
#17

118 699

obunachilar

48.6k

1 post qamrovi

8.1

iqtibos indeksi
#18

108 617

obunachilar

7.6k

1 post qamrovi

9.1

iqtibos indeksi
#19

107 811

obunachilar

12.5k

1 post qamrovi

55.1

iqtibos indeksi
#20

106 205

obunachilar

34.8k

1 post qamrovi

23.5

iqtibos indeksi
#21

105 725

obunachilar

22.9k

1 post qamrovi

1.0

iqtibos indeksi
#22

105 426

obunachilar

33.1k

1 post qamrovi

61.7

iqtibos indeksi
#23

102 807

obunachilar

84.7k

1 post qamrovi

181.0

iqtibos indeksi
#24

96 050

obunachilar

34.2k

1 post qamrovi

63.8

iqtibos indeksi
#25

95 667

obunachilar

19.2k

1 post qamrovi

136.1

iqtibos indeksi
#26

95 658

obunachilar

54.4k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#27

94 398

obunachilar

30.1k

1 post qamrovi

1.2

iqtibos indeksi
#28

94 165

obunachilar

30k

1 post qamrovi

252.6

iqtibos indeksi
#29

92 023

obunachilar

9.5k

1 post qamrovi

19.1

iqtibos indeksi
#30

91 445

obunachilar

50.6k

1 post qamrovi

7.2

iqtibos indeksi
#31

87 795

obunachilar

44.5k

1 post qamrovi

190.1

iqtibos indeksi
#32

85 902

obunachilar

21.7k

1 post qamrovi

55.1

iqtibos indeksi
#33

80 047

obunachilar

52.9k

1 post qamrovi

221.8

iqtibos indeksi
#34

77 633

obunachilar

33.6k

1 post qamrovi

165.5

iqtibos indeksi
#35
#36

73 762

obunachilar

35.5k

1 post qamrovi

3.3

iqtibos indeksi
#37

64 103

obunachilar

6.9k

1 post qamrovi

103.4

iqtibos indeksi
#38

62 921

obunachilar

17.8k

1 post qamrovi

195.7

iqtibos indeksi
#39

62 508

obunachilar

11.5k

1 post qamrovi

595.4

iqtibos indeksi
#40

61 922

obunachilar

13.6k

1 post qamrovi

45.8

iqtibos indeksi
#41

60 288

obunachilar

37.7k

1 post qamrovi

58.5

iqtibos indeksi
#42

59 888

obunachilar

40k

1 post qamrovi

38.5

iqtibos indeksi
#43

56 971

obunachilar

8.7k

1 post qamrovi

7.8

iqtibos indeksi
#44

55 417

obunachilar

33.6k

1 post qamrovi

1.2

iqtibos indeksi
#45
#46

55 044

obunachilar

15.7k

1 post qamrovi

0.2

iqtibos indeksi
#47

52 734

obunachilar

15.5k

1 post qamrovi

3.9

iqtibos indeksi
#48

50 250

obunachilar

11.7k

1 post qamrovi

181.6

iqtibos indeksi
#49

49 540

obunachilar

13.6k

1 post qamrovi

28.2

iqtibos indeksi
#50

49 170

obunachilar

13.3k

1 post qamrovi

769.4

iqtibos indeksi
#51

47 896

obunachilar

13k

1 post qamrovi

19.4

iqtibos indeksi
#52
#53
#54

46 326

obunachilar

3k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#55

46 016

obunachilar

17.5k

1 post qamrovi

22.7

iqtibos indeksi
#56

45 867

obunachilar

2.5k

1 post qamrovi

16.3

iqtibos indeksi
#57

45 335

obunachilar

45.6k

1 post qamrovi

5.5

iqtibos indeksi
#58

44 730

obunachilar

27k

1 post qamrovi

7.0

iqtibos indeksi
#59

44 563

obunachilar

8.8k

1 post qamrovi

102.6

iqtibos indeksi
#60

44 288

obunachilar

8.7k

1 post qamrovi

1.7

iqtibos indeksi
#61

44 055

obunachilar

21k

1 post qamrovi

0.6

iqtibos indeksi
#62

43 944

obunachilar

45.9k

1 post qamrovi

1.0

iqtibos indeksi
#63

43 749

obunachilar

7k

1 post qamrovi

23.7

iqtibos indeksi
#64

43 487

obunachilar

14.4k

1 post qamrovi

73.0

iqtibos indeksi
#65

42 538

obunachilar

10.5k

1 post qamrovi

4.7

iqtibos indeksi
#66

41 743

obunachilar

25.1k

1 post qamrovi

125.5

iqtibos indeksi
#67

41 009

obunachilar

5.3k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#68
#70

38 265

obunachilar

7.7k

1 post qamrovi

25.5

iqtibos indeksi
#71

37 079

obunachilar

5.3k

1 post qamrovi

41.9

iqtibos indeksi
#72

36 963

obunachilar

8.9k

1 post qamrovi

192.8

iqtibos indeksi
#73

35 768

obunachilar

632

1 post qamrovi

0.2

iqtibos indeksi
#74

35 302

obunachilar

14.8k

1 post qamrovi

13.1

iqtibos indeksi
#75

35 238

obunachilar

12k

1 post qamrovi

5.3

iqtibos indeksi
#76

35 218

obunachilar

15.7k

1 post qamrovi

20.1

iqtibos indeksi
#77

34 795

obunachilar

1.8k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#78

34 635

obunachilar

5.7k

1 post qamrovi

24.4

iqtibos indeksi
#79

34 480

obunachilar

11.8k

1 post qamrovi

261.4

iqtibos indeksi
#80

33 517

obunachilar

9.5k

1 post qamrovi

22.7

iqtibos indeksi
#81

33 421

obunachilar

17.7k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#82

33 115

obunachilar

11.7k

1 post qamrovi

1.0

iqtibos indeksi
#83

32 389

obunachilar

13k

1 post qamrovi

53.3

iqtibos indeksi
#84

32 223

obunachilar

8.4k

1 post qamrovi

26.7

iqtibos indeksi
#85

32 137

obunachilar

38k

1 post qamrovi

0.7

iqtibos indeksi
#86

32 059

obunachilar

4.7k

1 post qamrovi

4.1

iqtibos indeksi
#88

30 550

obunachilar

264

1 post qamrovi

2.3

iqtibos indeksi
#89

30 139

obunachilar

17.7k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#90

29 911

obunachilar

23.8k

1 post qamrovi

6.5

iqtibos indeksi
#91

29 709

obunachilar

13.2k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#92

29 647

obunachilar

8.1k

1 post qamrovi

1.0

iqtibos indeksi
#93

29 615

obunachilar

2k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#94

29 418

obunachilar

9.7k

1 post qamrovi

30.9

iqtibos indeksi
#95

29 384

obunachilar

26.8k

1 post qamrovi

0.2

iqtibos indeksi
#97

28 894

obunachilar

10.5k

1 post qamrovi

18.6

iqtibos indeksi
#98

28 648

obunachilar

14k

1 post qamrovi

78.7

iqtibos indeksi
#99

28 531

obunachilar

5.1k

1 post qamrovi

3.8

iqtibos indeksi
#100

28 159

obunachilar

14k

1 post qamrovi

6.6

iqtibos indeksi